_Cikkek kategória bejegyzései

Az orvosok segítőkészségét értékelik leginkább a daganatos betegek

Az onkológiai betegek gyógyulási folyamatában a legnagyobb szerepet a kezelőorvos, a család és a barátok támogatása jelenti – derült ki a Magyar Rákellenes Liga és a Szinapszis Kft. közös felméréséből, amelyet a partnerek abetegek és az egészségügyi dolgozók között kialakult viszony feltérképezése céljából kezdeményeztek a Nemzeti Rákellenes Nap alkalmából.

A gyógyulási folyamat támogatóielődlegesen a szakorvosok

A daganatos betegségben érintettek83 százaléka szerint a szakorvos, a család és a barátok járulnak hozzá leginkább kezelésük eredményességéhez, és a nővérek, asszisztensek szerepét is fontosnak tartják a gyógyulási folyamatban. Fontos még kiemelni a háziorvost is, akit minden második válaszadó meghatározó szereppel írt le, de a betegszervezetek, betegtársak befolyása sem elhanyagolandó.

Az orvos-beteg kapcsolat vonatkozásában a válaszadók fele kölcsönös, inkább partneri viszonyról számolt be onkológusával, amelyben a döntéseket a kezelőorvossal együtt hozzák meg. A kitöltő daganatos betegségben érintettek 35 százaléka alá-fölérendeltségi viszonyt érzékel a szakemberrel, amelyben a terápiás döntések is az ő tollából születnek.

Honnan szerezik információikat a betegek?

A kezelőorvos a legnépszerűbb információforrás akár a betegség megértéséről, akár annak kezelési módjairól és az alkalmazható termékekről legyen szó. Közel hasonló említéssel találjuk a szakorvosok mögött a rokonokat, ismerősöket, a nővért és az egészségügyi témájú internetes oldalakat is.

Az igényelt információk – jellegüket, témájukat tekintve – nagyon széles érdeklődést mutatnak a páciensek részéről. Az orvostól elsődlegesen a betegség lefolyásával, a tünetek kezelésével, a lehetséges mellékhatásokkal, a nem megfelelően alkalmazott terápiák következményeivel kapcsolatban várnak tájékoztatást. A nővérek szerepe a lelki és mentális problémák kezelésében illetve az életmódvezetésben kiemelt.

A kutatásról

A kutatás online és papír alapú önkitöltős kérdőíves módszerrel 2014márciusában zajlott a Magyar Rákellenes Liga és a Szinapszis Kft. közös közreműködésével a Nemzeti Rákellenes Nap alkalmából, összesen 401 daganatos betegségben érintett részvételével. A válaszadók 27 százaléka férfi, 73 százaléka nő, életkor alapján döntően a közép- és időskorúak képviseltetik magukat, a minta összetétele régió, településtípus alapján vegyes. A válaszadók 24 százaléka esetében az első diagnózist 2 két éven belül állította fel a kezelőorvosa, 29 százaléknál 2-5 éven belüli, 47 százalék esetében pedig öt évnél régebbi ez az időpont. A kitöltők 36 százaléka állt kezelés alatt a kérdőív kitöltésekor is, a leggyakoribb daganattípusok között a mellrákot (40%), a vastag/végbél (11%) valamint a tüdőrákot (9%) találjuk.

A kutatással kapcsolatos részletek:

Kiss Katalin

Szinapszis Kft. kutatás vezető

+36 30 676-6037 | kiss.katalin@szinapszis.hu

Magyar Gyógyszer generációk óta

Magyar Gyógyszer generációk óta

 

Tudta, hogy Magyarországon ma az alapellátásban minden második beteg Magyar Gyógyszerrel gyógyul? És azt, hogy a szív és érrendszeri betegek fele Magyar Gyógyszert szed? A legtöbben nem gondolnak bele, hogy honnan származik az a gyógyszer, amit a patikában vesz. Pedig sokat közülük magyarországi gyárakban, magyar dolgozók készítenek azért, hogy minél hamarabb jobban érezzük magunkat, és meggyógyuljunk.

 

A hazai gyógyszergyártók szinte minden terápiás területen kínálnak világszínvonalú magyar gyógyszert. Ennek a ténynek a fontosságára igyekszik felhívni a figyelmet a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) legfrissebb országos kampányában. A Magyar Gyógyszert a világ mintegy 100 országában elismerik és használják, ideje, hogy a magyarok is értéknek, a gyógyszerválasztáskor fontos szempontnak tekintsék azt, hogy egy készítményt Magyarországon gyártottak.

A magyar gyógyszer generációk óta egyet jelent a minőséggel, a megbízhatósággal és a hatékonysággal. Nagy valószínűséggel már nagyszüleink, szüleink is magyar gyógyszerekkel gyógyultak, és tudtunkon kívül mi is ezeket alkalmazzuk. Szinte valamennyi betegség esetén rendelkezésre állnak hazai gyógyszergyártó által forgalmazott gyógyszerek, amelyek mögött elkötelezett magyar munka, kutatás, világszínvonalú gyártás és szigorú minőségbiztosítás áll. A Magyarországon előállított gyógyszer esetébenráadásul jóval biztosabban garantálható a folyamatos ellátás hazánkban, mint a külföldről behozott esetében. 

A magyar gyógyszergyártók az ország legjelentősebb beruházói, foglalkoztatói között vannak, és számos hazai vállalatnak, vállalkozásnak adnak folyamatos munkát. Ha magyar gyógyszert választunk, azzal nem csak a saját és szeretteink egészségéhez járulunk hozzá, hanem a hazai munkahelyeket, több mint 41 ezer ember megélhetését és a magyargazdaságot is támogatjuk. A MAGYOSZ álláspontja szerint Magyar Gyógyszer az, amelynek gyártója, forgalmazója magyarországi gyártással rendelkezik, az országban beruház, itt foglalkoztat. Érdemes abba belegondolni, hogy ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1000 forint támogatást ad egy adott hatóanyagú készítményhez, az importőr gyártó a gyógyszer 1000 forintjából csupán 350 forint folyik be az államkasszába adók és járulékok formájában, ezzel szemben hazai gyártó esetén ez az összeg 1430 forint.

A kampánnyal elsősorban azoknak a betegeknek a figyelmét szeretné felhívni a MAGYOSZ a magyar gyógyszerek előnyeire, akik a szabad gyógyszerválasztásnak köszönhetően egy adott betegségre több gyógyszer közül is választhatnak a patikában. A cél az, hogy elérjék, ha létezik egy betegségre magyar cég által előállított gyógyszer is, akkor azt válasszák.

További információ: www.magyargyogyszer.org

Üdvözlettel:
Hajdu Miklós

H2Online Kft.
www.h2online.hu
E-mail: hajdu.miklos@h2online.hu
www.webbeteg.hu, www.kamaszpanasz.hu, www.egeszsegfigyelo.hu

magyargyogyszer Site de production Site de production

Kiemelt szerepe van az orvosok szerint a patikai gondozásnak a kardiológiai betegségek szűrésében

Kiemelt szerepe van az orvosok szerint a patikai gondozásnak a kardiológiai betegségek szűrésében

Bár apatikai gondozás fogalmának ismertsége változó az orvos szakma körében, abban jellemzően egységesek a vélemények, hogy e kiegészítő szolgáltatás komolyan támogathatja az orvos munkáját, vagy akár az egészségügybe vetett bizalmat is erősítheti–többek között ezek a legfontosabb megállapításai egy a H2Online kommunikációs ügynökség megbízásából készített nem reprezentatív felmérésnek, amelyet a cég az orvos-szakma patikai gondozásról alkotott véleményének megismerése céljából kezdeményezett.

A patikai gondozás fogalma csak korlátosan ismert az orvosok körében

A megkérdezett orvosok egyötöde (22%) említette, hogy tisztában van a patikai gondozás fogalmával, míg további 52 százalék inkább csak részleteiben ismeri azt.Ugyanakkor a szakemberek 15 százalékabár már hallotta a kifejezést, egyáltalán nem tudja, mi annak valós tartalma, néhányan (11%) pedig még magát a fogalmat sem hallották. A háziorvosok és szakorvosok között nem mérhető szignifikáns különbség a patikai gondozás ismertségének szempontjából.

A fogalmat többé-kevésbé ismerők elsődlegesen azzal értenek egyet, hogy ez a rendszer növeli a betegek tájékozottságát és egyben segíti az orvos munkáját is, több mint 50 százalék azon doktorok aránya, akik határozottan (5-ös érték) vagy inkább (4-es érték) egyetértenek ezzel.

Ugyancsak sokak szerint hatékony lehet a gyógyszerész szerepe ilyen értelemben a betegségek megelőzésében azáltal, hogy több beteg esik át szűréseken. Mindenképpen pozitívan értékelhető, hogy a válaszadók közel 50 százaléka szerint a patikai gondozásnak jelentős szerepe van az egészségügybe vetett bizalom építésében is.

Ezen kiegészítő egészségügyi szolgáltatás értékéhez kapcsolódó állításokkal a szakorvosok jellemzően magasabb arányban értettek egyet, míg a háziorvosok körében többen voltak a szempontokkal kapcsolatban inkább semlegesen nyilatkozók (3-as osztályzatot adók).

 

Kiemelt szerep a szív-és érrendszeri betegségek szűrésében

Az orvosi visszajelzések alapjánterápiás területek szerintelsődlegesen a szív- és érrendszeri betegségek szűrésében lehet meghatározó szerepe a patikai gondozásnak. A válaszadók 49 százaléka kiemelten ezt a területet tartja legfontosabbnak. A lista második helyén a cukorbetegséget találjuk, amely az orvosok egyharmada szerint top prioritás. Az egyéb említett betegségek között a gasztroenterológiai, anyagcsere-zavarhoz kötődő kórképeket, valamint a szemészeti és bőrgyógyászatibetegségeket is többen megemlítik.

Orvosi szakok szerint nincs jelentős különbség a kérdés megítélésében.

 

Kevés gondozáson átesett beteggel találkoznak az orvosok a gyakorlatban

Az orvosok tapasztalatai alapján a betegkör átlagosan 17 százaléka ismeri többé-kevésbé a patikai gondozás fogalmát, szakok szerint az alapellátásban dolgozók esetében ez az arány valamivel magasabb (18 százalék, míg a szakorvosoknál 15 százalék).

Az orvosnál való érdeklődés sem jellemző, átlagosan a betegek 6 százaléka kérdez a patikai gondozás lehetőségéről, és összességében a válaszadó szakemberek közel 50 százalékának egyáltalán nincs olyan betege, aki érdeklődött volna már valaha erről. Szakok szerint a szakorvosnál valamelyest alacsonyabb az érdeklődő betegek aránya.

A fentiek alapján nem meglepő, hogy nagyon alacsony (átlagosan 10%) az orvosok tudomása szerint a patikai gondozáson átesett páciensek aránya.


A patikai gondozás megítélése – orvos-szakmai szemmel

Összességében a „patikai-gondozott” beteggel már találkozott orvosok körében 45 százalék érezte úgy, hogy a szolgáltatás segítette munkáját, de ugyanekkora azok aránya, akik nem érzékeltek sem pozitív, sem pedig negatív hatást.

A patikák szűrésének hatékonyságát illetően vegyes az orvosi vélemény, hiszen az orvosok kb. azonos arányban gondolják, hogy az nagyon hatékony, inkább nem hatékony, vagy hogy ezen két jelző mindegyike igaz rá. Valamelyest jobb a rendszer megítélése a háziorvosok körében.

A patikai gondozással kapcsolatos orvosi vélemények egy igen szűk nézőpontot jelentenek a szolgáltatás megítélése szempontjából, hiszen azt többek között az ágazatra gyakorolt hatások, a gyógyszerész szakma és a betegek/lakosság szempontjából is fontos vizsgálni. Jelen kutatás eredményei azonban mindenképpen elgondolkodtatóak, hiszen – kevés gyakorlati tapasztalat birtokában – a doktorok inkább csak elméletben érzékelik a gyógyszerészek ilyen jellegű tevékenységének hatását, annak ellenére, hogy maguk is jelentős szerepet tulajdonítanak a gondozáskeretében megvalósuló szív- és érrendszeri vagy cukorbetegek szűrésének.

A kutatásról

A kutatás módszertanát tekintve online kérdőíves megkérdezéssel készült, 2013 nyarán a Szinapszis Kft. segítségével, a H2Online Kft. megbízásából. A kérdőívet önkéntesen, anonim módon összesen 325 orvos töltötte ki, a minta nem reprezentatív. A megkérdezettek 66 százaléka alapellátásban dolgozó háziorvos, 34 százalékuk szakorvos (pl. neurológus, traumatológus, stb.). Demográfiai tényezőket tekintve elmondható, hogy 57 százalékuk férfi, 43 százalékuk nő, átlagos életkoruk pedig 52 év. A minta országos eloszlása régió és településtípus alapján vegyes.

Kutatással kapcsolatos további információ:

Kiss Katalin

kommunikációs vezető

+36 30 676-6037 | Kiss.Katalin@h2online.hu

Túlzott mennyiségű hirdetések és a seo

Seo és hírdetésA Google eddig sem honorálta a felhasználói élményt erősen rontó felugráló pop-up ablakokat, mostantól pedig hátrébb rangsorolja azokat az oldalakat is ahol túlzottan sok a reklám. Aki Google hirdetési dobozt helyezett oldalára, annak eddig is tudnia kellett, hogy egyszerre háromnál több nem lehet szem előtt és más ügynökség hirdetései nem lehetnek jelen. Ezután még inkább érdemes odafigyelni mennyi reklámot teszünk oldalunkra.

A kattintás alapú hirdetéseknél bár kedvező, hogy csak a valós kattintás után kell fizetni, a megjelenítési helyek miatt a hirdető sokszor inkább lejáratja magát, bizalmatlanságot sugall. (A kattintások számlálásának manipulálásáról nem is beszélve.)

A szaknévsorban minden megjelenő önálló oldalt kap és bemutatkozását nem töri meg reklámdoboz, banner. A seo szempontok messzemenőkig figyelembe vannak véve.

Részletesebben: http://weboldal-készítés.eu