Csaba királyfi története

Hadakutjaszekely.jpgCsaba királyfi a székelyek legendás vezére. Életére vonatkozó megbízható adatokkal nem rendelkezünk, az  a legendák, és mondák ködébe vész.  Vannak, akik valóban élt történelmi személynek tartják, mások meg nem. Néhány elmélet szerint nem is egy, hanem legalább három, időben egymástól távol eső személy összemosásából keletkezett legendás alakja. Az egyik szerint a Balkánról vezette  a Kárpát- medencébe 3000 fős népét. A székely nép eredettörténete szorosan kötődik Csaba királyfihoz.

csabakir1.JPG

Csaba királyfi legismertebb legendája :

 

Csaba királyfi és katonái, a Hadak útján Kézai Simon krónikája és egy székelyföldi népmonda nyomán.

Amikor Attila, a világverő hun király meghalt, a nyugati népek még jobban reszkettek, mert a fiaitól is igen féltek.
Attilának annyi fia volt, mint égen a csillag. Nyilvánvaló volt, hogy utána az egyik fia fog uralkodjon. Alig hunyta le azonban a szemét Attila, békétlenség ütötte fel a fejét a hunok között: fiai vetélkedni kezdtek a legfőbb hatalomért. Testvérháború tört ki Csaba és Aladár között.

Csaba vezér

A német fejedelmek Aladár pártjára álltak, mert ő német fejedelemasszonytól származott, de a hunok Csabát támogatták, aki a görög császár leányának fia volt.

Mindkét fiú uralkodni kezdett, ebből persze semmi jó nem származhatott Végül a kard döntött közöttük.
Az első ütközetben Csaba győzött. Ekkor Aladár nagy sereget gyűjtött, és Csaba népét  megtámadta. Két álló hétig  tartott a küzdelem. Végül Csaba seregét úgy  széjjel verték és szétszórták, hogy Attila fiaiból és a hunokból csak hírmondók maradtak.  Olyan sok volt a halott mindkét részről, hogy a  Dunából több napon át sem ember, sem állat vizet nem ihatott, mert a folyó kiáradt a vértől.

A magyarok bevonulása

Csaba vezér tizenötezer hun vitézzel Görögországba vonult. De  hamarosan visszatért rokonaihoz, atyjának népéhez Szittyaországba. Háromezer vitéz vált ki Csaba seregéből, s telepedett le a mai Székelyföldön. Csigle mezején telepedtek le Csaba királyfi utasítására. ŐK  attól  kezdve magukat nem hunoknak, hanem székelyeknek nevezték.
 Még mielőtt Csaba visszaindult, megesküdtek, hogy ha a székelyeket ellenség támadná, visszatérnek még a világ végéről is.

Telt-múlt az idő, s generációkkal később  a szomszédos népek nagy sereggel támadtak a székelyekre. Mikor a harc már-már a székelyek vesztét hozta volna, Csaba királyfihoz imádkoztak a székelyek és csoda történt. A Hadak Útján (ma Tejút), az égből egy lovascsapat, élén Csaba királyfival jelent meg.

A csapat élén Csaba királyfi  a holtak szellemét új csatára vezette. Az égből leszállt csapat az ellenséget elsöpörte, aztán a hadak útján némán visszatért a magas égbe.
Mindezek után a székelyek híven őrizték az erdélyi határt. Amikor meghallották, hogy a magyarok Szkítiából elindultak, és Pannóniába akarnak letelepedni, nagy örömmel elébük siettek. A találkozásnak a magyarok is megörültek, és Erdély őrzését a székelyekre bízták.

csabakir2.jpg

 
 

Székely himnusz

 

Székely himnusz

 

A  Székely himnuszban Csaba királyfi személye központi helyen szerepel. A Székely himnusz 1921-ben született, szövegét Csanády György, zenéjét Mihalik Kálmán szerezte. Bár a  szerzők szándéka nem volt, hogy valódi himnuszt alkossanak a székely népnek, az évtizedeken keresztül tiltott dal hatalmas népszerűségre tett szert Erdélyben  és Magyarországon. Méltán!

Élt-e valóban?

Több elmélet létezik, amely Csaba királyfi személyének azonosítását, létezését kívánja igazolni, illetve cáfolni.

 

A Székely himnuszról:

 

Hallgassuk a kormorán együttes előadásában, aztán olvasni is lehet érdekességeket itt:

 

A Székely himnusznak több szövegváltozata létezik.

Az eredeti szöveg

Ki tudja merre, merre visz a végzet
Göröngyös úton, sötét éjjelen.
Segítsd még egyszer győzelemre néped,
Csaba királyfi csillagösvényen.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
Népek harcától zajló tengeren.
Fejünk az ár ezerszer elborítja,
Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!

A közszájon forgó változat

Ki tudja merre, merre visz a végzet
Göröngyös úton, sötét éjjelen.
Vezesd még egyszer győzelemre néped,
Csaba királyfi csillagösvényen.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
Népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!

A kiegészített Székely himnusz

A Székely himnuszt az idők folyamán többször is kiegészítették. Legutóbb Pap Gábor 2002-ben. (Az eredeti és a Pap Gábor-féle szöveg dőlt betűvel.)

Ki tudja merre, merre visz a végzet
Göröngyös úton, sötét éjjelen
Vezesd még egyszer győzelemre néped
Csaba királyfi csillag ösvényén.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
Népek harcának zajló tengerén
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!
Ameddig élünk magyar ajkú népek
Megtörni lelkünk nem lehet soha
Szülessünk bárhol, földünk bármely pontján
Legyen a sorsunk jó vagy mostoha.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
Népek harcának zajló tengerén
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!
Keserves múltunk, évezredes balsors
Tatár, s török dúlt, labanc rabigát
Jussunk e honban, Székely Magyarföldön
Szabad hazában élni boldogan.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
Népek harcának zajló tengerén
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!
Már másfélezer év óta Csaba népe
Sok vihart élt át, sorsa mostoha
Külső ellenség jaj, de gyakran tépte
Nem értett egyet otthon sem soha.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
Népek harcának zajló tengerén
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!
Édes Szűzanyánk, könyörögve kérünk,
Mentsd meg e népet, vérző nemzetet!
Jussunk el honban, székely magyar földön,
Szabad hazában éljünk boldogan.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
Népek harcának zajló tengerén
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!
Ki tudja, innen merre visz a végzet,
Országhatáron, óceánon át.
Jöjj hát, királyunk, itt vár a Te néped,
Székely nemzeted Kárpát-bérceken.
Hős szabadságát elveszti Segesvár
Mádéfalvára fájón kell tekints
Földed dús kincsét népek élik s dúlják
Fiaidnak sokszor még kenyérre sincs.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
Népek harcának zajló tengerén
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!
Kigyúlt a mennybolt, zeng a hadak útja,
Csaba királyfi gyűjti táborát.
Szűnik az átok, kiapadt a kútja,
Szívünkön égi öröm lángol át.
Hiába zúgsz már gyűlöletnek árja,
Megáll a szikla, nem porlik tovább,
Imánk az Istent újra megtalálja,
Köszöntsd ma népem, üdvöd hajnalát!

 A magyar irodalomban és más művészetekben is sokakat megihletett Csaba királyfi alakja.

Ilosvai Selymes Péter   így kommentálta: “Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről.”

 

Arany János töredékben maradt műve itt olvasható: http://www.mek.oszk.hu/00500/00597/html/csk.htm

Azóta elkészült a Csaba királyfi rockopera is.
Méltán vagyunk büszkék hagyományainkra, legendás hőseinkre. A Csaba legenda számomra legfontosabb üzenete az, hogy a hit hegyeket mozgat meg.

 

 

Tánczos Erzsébet írása.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

43 − 34 =