December 6.- Jön a Mikulás! Hogyan alakult ki Szent Miklós alakjából?

mikuered.jpg

Szent Miklós élete kész regény,

és ha ezt írom, kicsit sem túlzok. Az utóélete pedig-  na, erre nem is találok  megfelelő szót. December hatodikán jön el a Mikulás a mi kultúrkörünkben. Közismert, hogy az ünnep  Szent Miklóshoz fűződik , aki a III. vagy a  IV. században  ( a források nem egyeznek ebben meg) élt  Myra városában. Ez ma Törökországban van. Miklós gazdag szülők gyermekeként született, de korán árvaságra jutott. Apja testvéréhez került, aki érsek volt.  Így  hamar megismerte a papi hivatást, s maga is pap lett.  Telt múlt az idő, és Miklós Myra püspöke   lett.

 

Ez is igen különös módon következett be:  vérre menő küzdelem folyt a püspöki szék megszerzéséért, a vele járó hatalomért.  A tanácskozók között volt egy igen nagy tekintélyű püspök,  aki egy éjjel hangot hallott, álmot látott, miszerint: „Az legyen Myra városának püspöke, aki felszentelt papként elsőnek jön be a városkapun és Miklós a neve”. Miklós, a  fiatal pap éppen  visszatért  egy zarándokútról, s még  az utcán   kérdőre vonta a a Püspöki Kar, hogy hogyan hívják. Mondta, hogy Miklósnak.  Ekkor,  legnagyobb meglepetésére – még libaólba bújni sem maradt volna ideje, ha eszébe jutott volna ez a lehetőség –  azonnal  Myra püspökévé választották. Ezt a  tisztséget aztán 52 évig töltötte be. Az emberek igen megszerették püspöküket, aki ez idő alatt  a hatalommal többször szembe került – pont jó lelke és adakozó hajlama miatt. Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította, amiért halála után egy időre ki is tagadták az egyházból!  Halála után Myra  városa az középkor egyik legnépszerűbb zarándokhelyévé vált.

 Magyarországon mindig nagy tiszteletnek örvendett Szent Miklós.

MIKULAAAAS.jpg

Számos legenda fűződik nevéhez, mindben ajándékosztóként találkozunk Miklóssal. Én  most csak a Mikulás szempontjából fontos  legendákra koncentrálok.

miklosjo.jpg

Ilyen a három szegény parasztlány története:

 

Ennek értelmében élt Myrában három szegény leányzó.  Mindhárman eladósorba kerültek,  de semmijük sem volt, s így esélyük sem a házasságra.  A legidősebb lány már rátalált élete párjára,  de hozomány nélkül  nem gondolhatott esküvőre. A lányok azt latolgatták, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy a befolyt összegből a testvérei sorsát könnyíthesse.

Miklós püspök véletlenül meghallotta ezt a beszélgetést, és  azonnal tervet eszelt ki a leányok megsegítésére.

 

Az akciót több változatban is olvashatjuk, persze mindegyikben titokban történik a jótétemény. Kedvenc variációm szerint Miklós bedobott egy pénzzel teli zacskót az ablakon, majd elinalt, s így nem derült ki, hogy ki volt a titokzatos jótevő.Miután a nagyobbik testvér férjhez ment, még kétszer megtörtént a csoda.  Harmadik alkalommal a kisebbik lány látott a távolban egy vörös palástot meg  egy hatalmas süveget.  Ebből következtette ki, hogy a jólelkű püspök segített rajtuk

A   történet  másik változatában egy  elszegényedett nemes három leányát prostituáltnak akarta adni, hogy az így szerzett jövedelemből el tudják tartani magukat. Miklósnak tudomására jutott  az apa  ötlete,  s hogy megakadályozza annak  kivitelezését, aranyat rejtett egy kendőbe, és a csomagot titokban bedobta a házba.  Háromszor tett így, végül  az  apa  Miklós után eredt, utolérte és felismerte. A  püspök kérte , hogy jótettét senkinek sem mondja el, de a tette  nem maradhatott titokban.

Kiknek a védőszentje szent Miklós?

 Magamtól nem találtam volna ki, de azt olvastam, hogy  a pálinkafőzők Szent Miklóst választották védőszentjüknek. Nem tudom, hogy miért éppen őt, de tény, hogy  azóta is pálinkát reklámoznak vele mint itt:miklospalesz.jpg

Szent Miklós kultusz:

Nem tudni, hogy mikor vált szokássá az ajándékosztás Miklós napján. Egyes források  halála után az emberek utánozni kezdték Miklós tetteit, és  halálának napján (azaz  december 6-án) titokban ajándékokat adtak  egymásnak. Más források szerint először   a  XII. században  francia apácák ajándékozták meg a gyermekeket Miklós  névünnepén. A szent ünneplése és a személyéhez kapcsolódó ajándékozás a 16. században terjedt el,  Európa – szerte különböző változatok figyelhetők meg.

Magyarországon a Mikulást 1856-ban említették először írásban,  az ajándékozás szokása sem  túl régi s nem is faluhelyen, hanem  a városokban   jött először  divatba. A Mikulás szó cseh  eredetű , maga az ajándékozás szokása pedig osztrák hatásra terjedt el a magyar családoknál. Az ünnepnek azonban  voltak előzményei, hiszen a középkorban a diákok Miklós napja környékén elég sajátosan szórakoztak. Maguk közül püspököt választottak,   kinek a többiek  engedelmességgel tartoztak.  A  fiatalok házról-házra járva ijesztgették az embereket. Ez a hangos-zajos játék veszélyeztette az adventi időszak  szentségét,  ezért  Csepreg város például határozatban  tiltotta be a szokást.Az adatok arról tanúskodnak, hogy a fiatalság nem vette komolyan a tilalmat.ne.jpg

A  képen látható a német eredetű és  zord külsejű  Knecht Ruprecht Mikulás-ős . Alakja összeolvadt Miklóséval,  néhol a  püspök szolgájaként  a gyerekeket riogatta. A német Szent Miklós a jutalmazása mellett büntetett is: a jók ajándékot kaptak, a rosszaknak virgács járt némi veréssel.  Ezt   a szolga rótta ki, Mikulás keze ” tiszta maradt”. AMikulás  hagyományosan két kísérővel érkezik: egyikük a krampusz  azaz ördög, másik az angyal. A krampusz  ijesztget és  büntet.   Rémisztő is meg  mókás is, ezért aztán  igen népszerűvé  figura lett.  A Mikulás-járás szokása is ismert volt: házról-házra járt, s a gyerekeknek kérdéseket tett fel, vagy együtt imádkoztak.kr.jpg

 

A  Mikulás mértékletesen ajándékoz, gyakorlatilag a karácsony kedves ” nyitánya”:  a jutalom édesség, gyümölcs,  kisebb játék. A  csizmákat gyermekeink kitisztítják, és az ablakpárkányra teszik, mivel a mi Mikulásunk  nem repül, és nem a kéményen át érkezik, hanem fehér ló húzta szánon.  ( Érdekesség, hogy a legenda hogyan alakul  a helyi jellegzetességeket is magában foglalva: Ausztráliában fehér kenguruk húzzák a szánt.)

Nálunk a világháború előtti hiedelem szerint a Mennyben élt a Mikulás és onnan figyelte a gyerekek viselkedését. A XX. század elején még  piros vagy  lila öltözéket viselt, utóbbi a püspöki eredetre is utalt ( tehát ez nem a Milka nagy ötlete). A globalizáció hatására  Magyarországon is közismertté vált a  Finnországban élő  Télapó  személye, meg az amerikai eredetű  piros  ” szabadidőruha” a palást helyett. Tartja magát azért, hogy nálunk  december 6-ra virradó éjjel jár titokban a gyerekekhez, s a kifényesített  csizmába helyezi ajándékait és a virgácsot.

Ma már alig lehet virgácsot kapni!  Nekünk, magyaroknak jogunk van a virgácshoz! Érdekes különben,hogy a gyerekeim hogyan vélekednek arról, hogy az amerikai Mikulás karácsonykor érkezik: mivel hosszú az út, csak karácsonyra ér oda.  Én sem tudok ellenállni, minden évben elképzelem Mikulást, amint a radiátor csöveiből próbál szabadulni és eljuttatni a kölkeimnek a megérdemelt ajándékot- amit én nagy titokban zizegtetek az ablakban. Nagy a változatosság abban, hogy hol ki hozza az ajándékot, de a mágikusan gondolkodó gyermeket ez nem zavarja meg, mint ahogy az utcán lődörgő Mikulások sem, a boltok polcain roskadozó figurák sem. Bár mi, felnőttek is ilyen biztosan tudnánk hinni dolgokban!

Mekkora az út Szent Miklóstól a Coca Coláig?

 

mikulcola.jpgAmerikában 1810- ből való  egy fametszet, amely Szent Miklóst ábrázolta. Alatta egy holland vers volt olvasható, amely a Sancte Claus címet kapta. 1821-ben William Gilley költeményében is megjelenik  az  ajándékhordó „Santeclaus”,  aki  rénszarvas által vontatott szánkón közlekedik .Abban, hogy Amerikában Santa Claus alakja nem december 6-ához, hanem  a karácsonyhoz kapcsolódik,   bizonyos feltevések szerint Clement Clark Moore költő    is  ” felelős” ezért.  Divatteremtő művének  eredeti címe   még így hangzott: Szent Miklós látogatása  ( Twas the night before Christmas).  1822 vagy 23 volt az az év, mikor   Clement Clark Moore  saját gyermekei számára papírra vetette a verset.

Sok forrásból merített,  hatott rá  például az orosz Fagy nagyapó figurája  is, aki szánkóval és rénszarvasokkal utazik.    Santa Claus az kandalló  kéményén át jön-megy az éjszakában december 25-re virradó éjjel, és a kandallópárkányra kiakasztott zoknikba helyezi az ajándékait. A gyerekek tejet és süteményt készítenek ki neki. A műhöz  Thomas Nast rajzolt képeket, az egyik itt látható:

Egy magazinban jelent meg először az illusztrált mű.  Nast és Moore  közös alkotásának  eredményeképpen kerültek olyan  részletek a köztudatba, mint hogy a Mikulás  műhelye az Északi-sarkon található vagy, hogy  hogyan is  hívják a rénszarvasait.

Így hívják  a rénszarvasait:

Comet – Üstökös, Cupid – Íjas, Vixen – Csillag, Dancer – Táncos, Prancer – Pompás, Blitzen– Villám, Dasher – Táltos, Donder – Ágas, Red Rudolph – Rudolf.  A  legismertebb persze Rudolf, aki 1935-ben tűnt fel és „ragyogott ki” világító piros orrával. Ő Robert L. May egyik történetében szerepel először, mivel ő találta ki a karaktert. Johnny Marks dalt is írt  Rudolfról.  melyben őt kérte meg Santa Claus, hogy legyen a rénszarvasok között is a vezér.

 

 mikusnast.jpgA “Szent Miklós látogatása ” című kultusz-vers Nast illusztrációjával:

A karácsony előtti éjjelen, mikor az egész ház elpihen
 Nem moccan még egy egér sem.
Tetőtől talpig csak szőrme a ruhája,
 Korom és hamu a fényét megtépázza;
 Hátára feldobva játékkupac,
 Mint egy házaló, ha zsákjában kutat.
 Arcán víg gödröcske, a szeme meg nevet,
 Rózsa a bőre, orra, mint cseresznye.
 Szájacskája, mint íj, húzódik tréfára,
 És hószerűen fehér pofaszakálla.
 Fogával szorosan tartja a pipáját
 füstjéből készíti feje koszorúját.
 Széles a hasa, a pocakja kerek,
 Zseléként rázkódik, amikor nevet.
 Pozsgás és kövérkés, jókedvű vén Elf,
 Amikor megláttam, muszáj volt nevetnem.

 

Később a címet Karácsony előtti éjjelre változtatta, és még bővítette is a művet.

Ebben a változatban   lép színre  az a pirospozsgás öreg úr, akinek szánját rénszarvasok  húzzák.

mikukola63.jpgA városi legenda szerint – ezek, ugyebár  mérsékelten igazak!!!!! –  a közismert piros-fehér  overall jellegű öltözéket 1931-ben találta ki  Haddon Sundblom grafikus a Coca Cola Company megbízására.   Sundblom a cég egy nyugdíjazott szállítóját állította modellnek és   öltöztette a  Coca-Cola színeibe. Santa Claus innentől püspöki öltözet helyett piros- fehér szőrmével szegett kabátot és buggyos piros nadrágot kapott, olyan kezeslábast, vastag fekete övvel. Habár  régebben  is  elő-előfordult a Mikuláson  piros köpeny, ettől  kezdve ez lett az etalon, öltözéke azóta nem is  változott.

Egy amerikai vers és illusztrációja, valamint a Coca-Cola hatására alakult volna  ki a ma is ismeretes Mikulás bácsi? Szeretném hinni, hogy ez tényleg csak urbán legenda, és nem a multicégek alakítják a meséinket! Én  rendületlenül hiszem, hogy nem a farok csóválja a kutyát.

Hol lakik ma  a Mikulás?

Magyarországon a múlt század elején még a Menny volt megjelölve lakhelyéül. A  Clark – féle mese folytatása szerint a Mikulás Lappföldre, ott is Fül-hegyre költözött, ahol teljes állásban  gyártja  a játékokat  segítő  manóival. Maga a kopár hegyoldal nyuszifülre hasonlít és ezen keresztül hallgatja a Mikulás egész éven át, hogy a gyerekek jók voltak-e avagy rosszak. A  lappföldi Rovaniemi városába, ami Svédország, Norvégia és Finnország északi részén van, még levelet is írhatunk neki ide:Santa Claus’ Main Post Office
Santa’s Workshop Village, Tähtikuja 1, Rovaniemi,  96930 ARCTIC CIRCLE.   A képen az ” igazi ” finn Mikulás látható:

mikulasfinn.jpgAkárhogy is, érdemes jónak lenni!

 

Tánczos Erzsébet írása

Felhasznált irodalom:

http://hajnalhasadas.hupont.hu/120/telapo-es-ami-mogotte-rejtozik-1

:http://www.kzs.hu/tudastar/emberestarsadalom/mikulas/A%20Mikul%C3%A1s-kultusz%20kialakul%C3%A1sa%20a%20k%C3%B6z%C3%A9pkorban.htm

http://www.kzs.hu/tudastar/emberestarsadalom/mikulas/A%20mai%20Mikul%C3%A1s-alak%20kialakul%C3%A1sa.htm

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1s

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea. Szerk.: Madas Edit. Bp., 1990
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. II. Szeged, 1998

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

9 + 1 =